Vad händer idag med patientens tandguld?

Vad händer idag med patientens tandguld?

Patienter som tar med sig sitt tandguld hem, har ofta som enda alternativ att gå till olika guldsmeder för att få betalt för sitt guld. Värdering och rensning av guldet utförs ibland på ett dåligt sätt och betalningen blir därför låg i förhållande till sitt verkliga värde. Då patienter kan tycka att det är genant att genomföra försäljningen, ligger tandguldet vanligtvis kvar i hemmet till ingen nytta.