Kontoformer och rapporter

Kontantkonto

I samband med kvartalsrapporten skickar vi även ut er bonusersättning. Den baseras på mängden patientguld som ni skickat oss under kvartalet. Betalningen gireras till önskat konto eller skickas ut på ett utbetalningskort.

Guldsparkonto

Er bonusersättning räknas om i mängd finguld (24K). Våra tack-storlekar är 10 gr, 20 gr, 31,1 gr, 50 gr, 100 gr. Ni bestämmer själva storleken på finguldstackan och när guldet ska skickas till er. Ni kan också när som helst få finguldet omräknat till kontanter.

Guldårskonto

Vid varje årsslut stäms ert guldkonto av automatiskt enligt dagskurs och vi skickar er en utbetalning som avser er bonus för hela året. Fördelar med detta jämfört med kontantkonto är att det blir en förenklad hantering samt minskade utkvitteringskostnader för er.

Patientkonto

Er bonusersättning övergår till patienten som då får en högre ersättning direkt från oss.

Donation till välgörande ändamål

På patientpåsen kan patienten om så önskas kryssa i alternativ för donation till välgörande ändamål, såsom Barncancerfonden, Rädda Barnen eller annan valfri organisation. Vi ser detta som ett positivt alternativ till att hämta ut mindre belopp som skickas per post-anvisning. Vi skickar även ett tackbrev till patienten där vi informerar om donationens storlek.

Halvårsrapport

Två gånger per år skickar vi er en detaljerad redovisning över varje inskick. Här redovisas vikter, priser och varje patients namn. Vi ger er också information om guldprisets utveckling och andra nyheter.