Patientkonto

Patientkonto

Er bonusersättning övergår till patienten som då får en högre ersättning direkt från oss.