Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vilka vi är

Hådéns Dental Original Products HB bildades i Göteborg 1998. Vår målsättning och förhoppning är att med utmärkt service och goda priser skapa ett långsiktigt samarbete med tandläkare och tandvårdspersonal.

Våra produkter hittar du på följande adresser:

 

Vårt engagemang för integritet

Din integritet är viktigt för oss. För att bättre skydda din integritet har vi uppdaterat vår cookie- och integritetspolicy för att göra det mer överskådligt för dig att se hur vi behandlar dina personuppgifter och varför vi lagrar dem. Det är fortfarande du som äger dina personuppgifter – vi har bara gjort det enklare att se vilka möjligheter du har att uppdatera, administrera, exportera och radera dina uppgifter.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Om du ställer frågor via telefon, via e-post eller via kontaktformuläret, behandlar vi dina personuppgifter för att svara på dina frågor och överlämna nödvändig information.

För detta ändamål kan vi bearbeta personuppgifter såsom ditt namn och din e-postadress och ett meddelande som du lämnar till oss och som kan vara relevant för att besvara din förfrågan.

Beroende på det enskilda fallet behandlas dessa uppgifter efter din begäran att vidta åtgärder innan du gör affärer med oss eller enligt Hådéns Dental Original Products berättigade intresse att ge dig information om företagets verksamhet.

 

Frågeformulär

När besökare, privatperson, tandläkare eller tandvårdspersonal, skickar en förfrågan från webbplatsen för att beställa påsmaterial, samlar vi in de uppgifter som visas i frågeformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

För detta ändamål kan vi bearbeta data såsom ditt namn och efternamn, företagsnamn, postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer och eventuellt din korrespondens med Hådéns Dental Original Products samt andra uppgifter som kan vara relevanta för att besvara en enskild förfrågan. Beroende på det enskilda fallet har du möjlighet att även skicka en kopia av alla uppgifter till dig själv innan formuläret bearbetas.

Vi sparar uppgifter från frågeformuläret en viss tid för vår kundservice. Den insamlade informationen används inte i marknadsföringssyfte.

 

Cookie-filer

Webbplatsen använder inga cookies för ökad funktionalitet.  Däremot, webbplatsen använder så kallade session-cookies för att underlätta navigering.

Dessa cookies används enbart för att kunna känna igen vad som görs på denna webbplats. Vi lagrar ingen information som kan identifiera dig som person.

 

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Webbplatsen innehåller inget inbäddat innehåll från andra webbplatser.

 

Vilka vi delar dina data med

Hådéns Dental Original Products lämnar ut aldrig dina personuppgifter till tredje parter.

 

Hur länge vi behåller era uppgifter

Hådéns Dental Original Products kommer inte att behandla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.

Data som matats in en frågeformulär  ( Beställ påsmaterial/guldetiketter ) sparas automatiskt i databasen men raderas regelbundet. Dina uppgifter vidarebefordras via TLS-kryptering till atervinning@hadendental.se

 

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätt att korrigera dina uppgifter, rätt till borttagning av dina uppgifter, rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter och rätt att fråga om överföring av dina uppgifter.

Du kan skicka din förfrågan via e-post till atervinning@hadendental.se. För att skydda din integritet och säkerhet, tar vi rimliga steg för att verifiera din identitet innan vi behandlar din förfrågan.

 

Enligt GDPR har du rätt att:

– Överlägga och få tillgång till dina uppgifter samt viktig information om bearbetning (bearbetningsändamål, uppgiftskategorier som behandlas m.m.);

– Begära korrigering av dina uppgifter eller, om så är nödvändigt, deras radering, enligt villkoren i artikel 17 GDPR, särskilt när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades eller när du återkallade ditt samtycke.

– Invända mot bearbetning av dina personuppgifter i vissa specifika fall som beskrivs i artikel 21 GDPR, inklusive bearbetning för direktmarknadsföring och profilering. I detta fall kommer vi inte längre att bearbeta dina uppgifter om det inte finns övertygande legitima skäl för att göra det, som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav;

– Invända mot ett automatiskt individuellt beslut, inklusive profilering, enligt villkoren i artikel 22 GDPR;

– Begära en begränsning av bearbetningen i vissa fall som beskrivs i artikel 18 GDPR, och i synnerhet när du bestrider uppgifternas riktighet under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av dessa uppgifter; och

– Ta emot dina personuppgifter i ett (strukturerat, vanligt och maskinläsbart) format som gör det möjligt att överföra eller skicka dina uppgifter i ett sådant format till en annan personuppgiftsansvarig, enligt villkoren i artikel 20 GDPR och om tekniskt möjligt.

 

Hur vi skyddar din information

För att garantera säkerheten för dina personuppgifter har vi infört en rad säkerhetsåtgärder.

All kommunikation på webbplatsen sker via HTTPS (SSL/TLS), vilket säkerställer att data kommunikation mellan din webbläsare och servern är krypterad.

Medan ingen onlinetjänst är 100% säker, arbetar vi väldigt hårt för att skydda information om dig mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse och vidta rimliga åtgärder för att göra det, t.ex. övervakning av våra tjänster för eventuella sårbarheter och attacker.

 

Hur kontaktar du oss?

Vi uppmuntrar dig emellertid att regelbundet granska denna policy för att se den senaste informationen om våra säkerhetsrutiner. Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vill kontakta oss gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till atervinning@hadendental.se eller skriv till oss.