Guldsparkonto

Guldsparkonto

Er bonusersättning räknas om i mängd finguld (24K). Våra tack-storlekar är 10 gr, 20 gr, 31,1 gr, 50 gr, 100 gr. Ni bestämmer själva storleken på finguldstackan och när guldet ska skickas till er. Ni kan också när som helst få finguldet omräknat till kontanter.