Vad händer idag med patientens tandguld?

Vad händer idag med patientens tandguld?

Patienter som tar med sig sitt tandguld hem, har ofta som enda alternativ att gå till olika guldsmeder för att få betalt för sitt guld. …

Läs mer

Påsmaterialet

Tandguldet som ej behöver vara rensat, läggs först i en plastpåse. Därefter fylls patientpåsen i med adressuppgifter och specifikation på olika tandguldsdelar. Ett kvitto ges …

Läs mer

Analys, värdering och patientutbetalning

När försändelsen kommer till oss väger vi först upp det orensade guldet och rensar varje enskild del för att säkerställa guldhalt och guldvikt. Eventuella oädla …

Läs mer

Kontoformer och rapporter

Kontantkonto I samband med kvartalsrapporten skickar vi även ut er bonusersättning. Den baseras på mängden patientguld som ni skickat oss under kvartalet. Betalningen gireras till …

Läs mer